De lederløse

Se for deg deg at du kommer på jobb og gjør jobben din. Og tenk deg at du klarer å gjøre den jobben uten at en annen person forteller deg at du må gjøre den. Flate organisasjoner uten ledere virker å være den nye trenden blant unge bedrifter, spesielt såkalte startup-selskaper.

Advarsel: lang artikkel.

Aftenposten rapporterte i januar i år at den store online-butikken Zappos har adoptert en lederløs modell. De siterte William Brochs-Haukedal, professor i ledelse ved Norges Handelshøyskole, som fortalte at det foregår en stille revolusjon i arbeidslivet. At flere og flere bedrifter organiserer seg uten ledere i en flat struktur.

Konkurransefortrinn

Vi har tenkt en del på dette, og synes det høres spennende ut. Det blir rapportert fra flere hold at slike bedrifter synes å få et konkurransefortrinn i forhold til klassiske, hierarkiske bedrifter. Denne artikkelen skulle handle om viktigheten av en sterk bedriftskultur i en slik organisasjon. Uten ledere får kulturen en enda viktigere rolle, skulle vi si. Bedriftens verdier må være tydelige og godt innarbeidet for at alle skal bruke energien sin på å dra merkevaren i samme retning.

Men da vi satte oss mer inn i hva denne såkalte lederløse organiseringen går ut på, fikk vi et annet bilde.

Holakrati

Dette med lederløse er spesielt misvisende. Aftenposten (og flere) avslørte at Zappos nå blir kvitt alle titler. Overskriften var «Klarer seg fint uten sjefer». Det Zappos innfører er holakrati.

Holakrati, fra gresk holon: «hel» og kratos: «styre».

Ideen er å erstatte det klassiske bedriftshierarkiet med et sett overlappende, selvstyrende sirkler av mennesker, som i teorien skal gi de ansatte (som nå er alle i bedriften) mer innflytelse på hvordan bedriften skal styres. Alle delene skal fungere uavhengig av hverandre, samtidig som de skal fungere i en helhet.

Roller og sirkler

Denne typen organisasjonsstruktur baserer seg på roller. En rolle skal fylles av en person for å utføre visse oppgaver, fullføre visse potensial eller oppnå visse resultat på vegne av organisasjonen. Personen(e) som innehar en spesifikk rolle skal «fylle rollen med energi», altså få det gjort, antar vi, men ingen person innehar denne rollen på fast basis.

En rolle har autoritet til å dele seg inn i under-roller, og skaper dermed en sirkel. Da kan flere personer jobbe sammen for å utføre den sirkelens oppgave. De ulike sirklene har så mange sirkler under seg som det er behov for.

Misforstått system

Noe av dette finnes på wikipedia. Les gjerne mer der om du er interessert. Legg da merke til at Holacracy er et registrert varemerke. Wikipedia-artikkelen er også merket fra januar av med advarselen om at den ser ut til å være skrevet som en reklametekst. Det var samtidig som forfatter Steve Denning kom med sin kritikk av metoden i Forbes. Kritikken er sammenfattet i bunnen av wikipedia-artikkelen, og går i korte trekk ut på at holokrati-metoden er veldig detaljstyrt og fokusert på administrativt arbeid. Hver sirkel vet mindre om det helhetlige bildet enn sirkelen over. Systemet er mer hierarkisk og administrativt tyngende enn det klassiske systemet vi kjenner så godt. Altså det motsatte av det alle artikler ser ut til å hylle metoden for.

Denning sier at for en allerede enormt kundefokusert bedrift som Zappos kan metoden fungere, fordi de trenger administrativ struktur i deres nåværende, noe kaotiske system. For en bedrift uten kunden i fokus på den måten, vil dette kanskje ikke være den beste veien å gå, ifølge Denning.

Svarer på kritikken

Grunnleggeren av selskapet Holacracy, Brian Robertson, har svart på kritikken på selskapets blogg (smart), og oppklarer det han mener er misforståelser rundt holakrati-metoden. Det kommer likevel tydelig frem at ledere trengs i organisasjonen. Det er alltid noen som har ansvar for noe, alltid noen som svarer til noen andre. Det Robertson mener er at det er alltid noen som rapporterer til noen, altså er det ingen på toppen som ikke rapporterer til noen andre.

Tungt stoff

Vel, vi hadde gledet oss til å lese om og skrive om lederløse bedrifter hvor man stoler på at voksne mennesker klarer å gjøre jobben sin uavhengig av ledere. Vi ble sittende fast i et dokument kalt The Holacracy Constitution, gikk oss vill i argumenter for begge sider, og det var rett før vi snudde på halvveien og i stedet laget et innlegg kalt Alt du trenger å vite om bannerannonser på Facebook (kort oppsummert: de er verdiløse).

Utopi?

Men hva om – hva om vi blir kvitt lederne på ordentlig? Se for deg at du kommer på jobb og gjør jobben din. Og tenk deg at du klarer å gjøre den jobben uten at en annen person forteller deg at du må gjøre den.

Se for deg at du vet hva bedriften din står for. Hva den ønsker å oppnå, og at du er helt enig, og gjør ditt beste hver dag for å oppnå det. En solid bedriftskultur og tydelige verdier er det viktigste våpenet i kampen mot konferansegående, møteinnkallende og slipsbærende ledere. En god bedriftskultur gjør at merkevaren bygger seg selv.