Hva er en misjon, og hvorfor er den viktig?

Vi fortsetter vår gjennomgang av vage bransjeuttrykk, og tar denne gangen for oss begrepet «misjon».

Forrige uke forklarte vi hva vi mente med visjon. Vi har fått noen veldig nyttige tilbakemeldinger som har skapt debatt på kontoret, men vi endte opp med at vi fortsatt står ved vår definisjon.

Visjon eller misjon?

Det viste seg nemlig at et av våre eksempler muligens ikke var korrekt, nemlig Disneys visjon. Vi argumenterte for at Disney hadde en nærmest perfekt visjon med sin «To make people happy». Så ble vi fortalt at dette slett ikke var Disneys visjon, men deres misjon. En dobbeltsjekk viste at «To make people happy» blir beskrevet som både Disneys visjon og deres misjon.

Det ser ut som om Disneys tidligere misjon var: «To make people happy», men at det nå er deres visjon. Deres nåværende misjon er:

«The Mission of the Walt Disney Company is to be one of the world’s leading producers and providers of entertainment and information. Using our portfolio of brands to differentiate our content, services and consumer products, we seek to develop the most creative, innovative and profitable entertainment experiences and related products in the world.»

Noe langt og tungvint. Her har det helt tydelig vært en strategisk rådgiver inne i bildet. Men det hele illustrerer forvirringen rundt visjon og misjon godt. Det er derfor viktig for oss at vi har en klar forståelse av våre egne definisjoner, om ikke annet.

Som sagt er vår definisjon på visjon: «En oppnåelig drøm vi aldri kan slutte å strekke oss mot.» Som å gjøre folk glade, eller å gi dem et «smile in the mind».

Og her kommer vår definisjon på en misjon:

«Hvordan du realiserer visjonen, for hvem, hvorfor de skal velge deg fremfor andre, og hvordan du gjør det annerledes enn andre.»

For Disneys del: Hvordan har de tenkt å gjøre folk glade, hvem vil de gjøre glade, hvorfor skal vi velge deres produkter fremfor andres, og hvordan er deres måte å gjøre det på unikt med tanke på hvordan andre gjør det samme?

Og da ser vi at deres misjon ikke oppfyller absolutt alle kravene. De sier ingenting om hvem de retter seg mot, for eksempel. Merk at de nok heller ikke følger vår definisjon på hva en misjon er, men det synes vi at de bør.

Vår visjon er «A smile in the mind». Hvordan skal vi skape det, for hvem, hvorfor skal vi bli valgt, og hvordan gjør vi det annerledes?

«Skarpsinn skal skape uimotståelige merkevarer og konsepter for bevisste bedrifter og organisasjoner. Vi skal være ekspertene på strategi, kreativitet og merkevarebygging slik at vi leverer løsninger og tjenester som har en merkbar positiv effekt på våre kunders forretninger. Vi vil forme sterke kulturer med tydelig strategi, tydelige budskap og en samlende merkevare slik at våre kunders målgrupper vil velge dem fremfor andre, igjen og igjen.»

Så vi skal altså skape et «smile in the mind» ved å skape uimotståelige merkevarer, for våre kunder og deres målgrupper. Våre kunder er bedrifter og organisasjoner som er bevisste på behovet for at det ligger en grundig strategi bak alt som gjøres.  Vi skiller oss ut ved at vi ønsker å starte innenfra og ut, ved at vi vil være med å forme kulturer som gjør bedrifter sterkere. Vi skal bli valgt fremfor konkurrenter fordi vårt arbeid påvirker våre kunders forretninger i positiv retning, enten det er med tanke på økonomi, rekruttering eller andre indikatorer. Slike uimotståelige merkevarer vil oftere lykkes med å skape «a smile in the mind» for alle som kommer i kontakt med merkevarene, og slike merkevarer blir valgt av sine målgrupper oftere enn andre merkevarer i samme kategori.

En misjon er som vi ser mindre inspirerende lesning enn en visjon, men den gir et solid rammeverk for hvordan bedriften tar avgjørelser og hvordan den skal tenke.

Kilder: 
Simon Dixie, Hubpages.com

Strategic Management Insight

Disney Company Profile, Weebly.com

The Company Presentation Walt Disney, Slideshare.net