Verdier – hvorfor trenger man dem?

Gode verdier kan lede en bedrift i riktig retning. Dessverre blir de ofte oversett eller bestemt i hastverk.

For noen kan bedriftsverdier høres ut som noe vagt og uhåndterlig; noe man egentlig ikke trenger. For andre blir verdier behandlet som noe man skriver opp på nettsidene og glemmer bort. Det er synd.

Verdier definerer hvem du er

For verdier kan løfte en organisasjon, sikre at de ansatte går i samme retning, og skille en merkevare fra sine konkurrenter. Verdiene er spesielt viktige i oppstartsfasen av en bedrift, og når den vokser. I starten skal den definere hva de involverte tror på og hvem de vil være. I fortsettelsen skal verdiene lede bedriften gjennom viktige avgjørelser:

Hvem skal vi ansette?

Hvilke produkter skal vi satse på?

Hvordan skal lokalene våre se ut?

Hvordan behandler vi kunder og samarbeidspartnere?

Det er lett å kopiere produkter, men vanskelig å kopiere en bedriftskultur. Verdier skal være med å forme den bedriftskulturen.

Ekte verdier

Vi sier til våre kunder at verdier er ikke noe man skaper, det er noe man finner. Man kan ikke konstruere et sett verdier og træ dem nedover hodet på folk. I stedet bør man bruke tid på å avdekke hvilke verdier alle i bedriften deler. I en liten bedrift er det enkelt, i en større bedrift er det også større utfordringer. Det er flere mennesker som sannsynligvis har sine egne tanker om hva bedriften står for. Derfor er det viktig å gjøre arbeidet med verdier så tidlig som mulig.

Vi har laget en kort liste over ting å tenke på i verdiarbeidet:

– Alle må delta. Verdier skal lede alle i samme retning, da kan ikke noen holdes utenfor.
– Lederen må lede, men ikke diktere. Verdiene må etterleves av alle ledere. Om en leder begynner å oppføre seg i strid med en av verdiene, kommer de ansatte snart til å ta etter.
– Bruk verdier som inspirerer. Tidligere snakket vi om bakdelen med å bruke generiske verdier som Service og Kvalitet.
– Bruk verdiene aktivt. Står du eller bedriften overfor en vanskelig avgjørelse? Se til verdiene.
– Belønning. De som lever opp til verdiene kan med hell belønnes. En «månedens ansatt» basert på verdiene er på sin plass.

En bedrift er en gruppe mennesker, og vil dra fordel av tydelige verdier som skiller dem fra andre grupper mennesker. Så lenge verdiene er levende, blir fulgt opp og inspirerer, kan de hjelpe til med å gjøre bedriften til en sterk merkevare.