Deepwell - Kampanje - Lift off

Da brønnintervensjon-selskapet DeepWell gjorde en emisjon mot HitecVision, ønsket de å gjøre det kjent at selskapet nå satser stort. Satsingen innebærer at DeepWell skal ansette flere dyktige folk i flere ulike stillinger. Vårt oppdrag var å utforme annnonsekampanjer for DeepWell.

Innsikt

DeepWell er svært stolte av sine ansatte, og ønsker å fremme dem når de kan. Det var derfor et enkelt valg å bruke DeepWell-ansatte i annonsene. Selve satsingen er et stort løft for hele DeepWell, og det spiller vi på i bilder og tekst. I aviasjonsterminologi er «lift-off» øyeblikket da hjulene på luftfartøyet slipper bakken og flyr.

Deepwell – Lift-off.

FKH_Mockup_deepwell_liftoff1

Helsides annonser ble rykket inn i Stavanger Aftenblad og Haugesunds Avis. En satsing av denne størrelsen fortjener å vies stor oppmerksomhet.

FKH_Mockup_deepwell_liftoff3

FKH_Mockup_deepwell_liftoff2

mobil

Vi utformet også annonsene som mobilbannere, selvsagt. Den digitale delen av denne kampanjen var en stor suksess. Både Haugesunds Avis og Stavanger Aftenblad rapporterte om en klikkprosent langt over gjennomsnittet.

Resultat

DeepWell mottok en stor mengde søknader til alle stillinger som resultat av denne kampanjen. De fleste stillinger er nå besatt.

Involverte fra skarpsinn

Involverte fra kunde

  • Janne Lie Flage - Prosjektansvarlig for DeepWell

Involverte freelancere

Del dette prosjektet