Kirkens Sosialtjeneste - Fosterhjemstesten

Solstrand Barnevernsenter arrangerer flere årlige kurs for potensielle fosterhjem. Det kan være vanskelig å komme i kontakt med disse i utgangspunktet, fordi terskelen for å ta kontakt med Solstrand Barnevernsenter er høy.

Det å ta i mot et barn som trenger en familie er et stort steg, og en livsendrende beslutning å ta. Vi forstod at problemet deres var å få den første kontakten med potensielle fosterhjem, og jobbet med idéer for å løse denne utfordringen. Målsettingen er å fylle kurset.

Vi utviklet fosterhjemstesten.no som en test/spørreundersøkelse på nett. Det var viktig at testen var enkel og rask å gjennomføre, og dens funksjon er ganske enkelt å få familier som har tenkt på å bli fosterhjem til å ta det første steget. Fosterhjemstesten er en lav terskel å gå over.

Ved endt test får de som er egnet ut i fra testens kriterier muligheten til å legge igjen sin kontaktinformasjon. Ansatte ved Solstrand Barnevernsenter vil så ta kontakt på et senere tidspunkt.

Fosterhjemstesten_applikasjon_Side_2 Fosterhjemstesten_applikasjon_Side_3 Fosterhjemstesten_applikasjon_Side_4

Involverte fra kunde

Involverte fra skarpsinn

Del dette prosjektet