Haugaland Kraft - Kunder tilbake

I et stadig tøffere strømmarked velger noen kunder av Haugaland Kraft å gå over til andre leverandører. Denne kampanjen har hatt som målsetting å hente tilbake noen av disse kundene.

Målsettingen har vært å få tilbake 300 kunder per utsendelse. (5 utsendelser)

Vi sendte ut brev i A5-format. Vi eksperimenterte med sending med og uten konvolutt, mye og mindre tekst, og justerte etterhvert som vi fikk tilbakemeldinger. Den første utsendelsen var et nesten rent informasjonsskriv, mens vi forsøkte oss på stadig mer kreative budskap underveis. Idéen som ligger bak er at Haugaland Kraft er den eneste lokale strømleverandøren, og kan derfor være mer personlig i kommunikasjonen sin enn konkurrentene fra andre steder.

Rundt 1800 kunder kom tilbake til Haugaland Kraft i løpet av kampanjeperioden, et gjennomsnitt på rundt 360 personer per utsendelse.

Skjermbilde 2015-02-03 kl. 10.30.52

Skjermbilde 2015-02-03 kl. 10.58.24

Skjermbilde 2015-02-03 kl. 10.30.35

Skjermbilde 2015-02-03 kl. 10.30.43

Involverte fra skarpsinn

Del dette prosjektet