Deepwell - Konseptutvikling

DeepWell ønsket et design for t-skjorter til deres AWITS-konferanse i 2013. Vi foreslo i stedet å lage et helt konsept rundt det å ta eierskap til integrerte operasjoner.

Innsikt

Integrerte operasjoner er en stor og viktig del av DeepWells arbeid. Det handler om å hente ut informasjon fra brønnen og kommunisere med ulike avdelinger i real-time. Det gjør arbeidet enklere, sikrere, og raskere. Avansert teknologi gjør dette mulig, men integrerte operasjoner er umulig å gjennomføre uten høyt kompetente mennesker. Vi la dette til grunn for vår konseptutvikling.

IO1

Konseptutvikling IO-symbol

I vår konseptutvikling tok vi utgangspunkt i det matematiske symbolet for integrasjon. Vi formet det i tråd med grunnelementene i DeepWells visuelle profil, og speilvendte det. Slik endte vi opp med symbolet for IO: En DNA-lignende form med mekaniske kanter. Det symboliserer samspillet mellom mennesker og teknologi.

io2 copy
IO3

io_symbol copy

Pay-off

Pay-off’en skal fortelle at integrerte operasjoner ikke bare er teknisk mulig for DeepWell, men noe de har blitt så flinke til at det ligger i deres natur. Derfor: It’s in our power. It’s in our DNA.

IO_tskjorte

IO_tskjorte2

T-skjortene DeepWell ønsket seg ble levert med det nye IO-symbolet i DeepWells farger. De ble delt ut på AWITS-konferansen.

Varemerke

IO-symbolet er i dag varemerkeregistrert av DeepWell.

Involverte fra skarpsinn

Lenke

DeepWell

Del dette prosjektet