Kirkens Sosialtjeneste - Annonsekampanje

Kirkens Sosialtjeneste, med den lokale institusjonen Solstrand i spissen, ønsket en kampanje for å øke henvendelser fra potensielle fosterhjem. Det er alltid behov for flere fosterhjem, og det endelige målet er å få flere barn som behøver det inn i fosterhjem, fremfor å tilby plass på barnevernsinstitusjoner. Kampanjen skulle bestå i en merkevarebyggende del, en posisjoneringsdel og en mer salgsutløsende del.

Innsikt

Idéen var basert på kunnskapen om at det ikke er mulig å se på et barn at det har hatt en vanskelig oppvekst. Barn er flinke til å skjule vonde følelser. Et iøynefallende dobbeltbilde av samme person sammen med påskriften «Ser du forskjellen?» illustrerer dette. Tanken var at bare en person som har lært barnet å kjenne kan virkelig se hva barnet føler.

Annonsekampanje for Kirkens Sosialtjeneste

Annonse for Kirkens Sosialtjeneste

Dette er det endelige uttrykket for kampanjen. Bildet er skarpt, fargesterkt og iøynefallende, og idéen er selvsagt at det ikke er noen forskjell mellom de to. Barn som har det vondt viser det ikke nødvendigvis utenpå. For Kirkens Sosialtjeneste var dette i første omgang en oppmerksomhetskampanje.

Lokale annonser

Samme kampanje ble kjørt for de ulike lokale institusjonene, men da med fokus på rekruttering av fosterhjem.

Annonse for Kirkens Sosialtjeneste

Annonse for Kirkens Sosialtjeneste

Resultat

Ved endt kampanje hadde Solstrand Barnevernsenter fylt opp sine fosterhjemskurs. Det er utfordrende å få merkbare resultater ut av denne typen kampanje. Å forplikte seg til å bli fosterforeldre er en stor avgjørelse å ta. Skarpsinn, Solstrand Barnevernsenter og Kirkens Sosialtjeneste er derfor veldig fornøyde med utfallet av denne kampanjen.

Involverte fra skarpsinn

Del dette prosjektet