Solstad Offshore - Verdikonsept

En så stor bedrift som Solstad Offshore, med så mange ansatte i så mange deler av verden, vil helt naturlig få utfordringer når det gjelder intern stolthet og kulturbygging.

Hvordan få mennesker fra mange ulike land og kulturer til å jobbe sammen, mot de samme målene, med de samme grunnverdiene som basis? Skarpsinn fikk i oppdrag å utforme et verdikonsept for Solstad.

Innsikt

Solstad har lenge hatt de samme verdiene inntakt i rederiet. Det er mange verdier, men de er viktige for Solstad. Tidligere har Solstad hatt veldig fokus på sine fartøy, i bildebruk, på nettsider og utad. Verdier handler om mennesker, derfor skiftet vi det fokuset i dette verdikonseptet.

Safety
Performance
Flexible & Reliable
Hands on
Competence
We Care
Customer Focused

Fotoshoot

Bilder til verdikonseptet. Vi har rettet fokuset mot menneskene i Solstad.

verdibilder_verdikonsept_Solstad

Verdibrosjyre

Verdibrosjyren inneholder alle verdiene med små tekster til hver. Denne brosjyren ble distribuert sammen med Solstad eget magasin, som går ut til alle fartøy under rederiets flagg.

verdibrosjyre_verdikonsept_Solstad

Skjermsparere på fartøy.

Et verdikonsept må gjennomføres skikkelig. I alle mulige ledd traff Solstads ansatte på verdiene. Her har vi utformet skjermsparere som brukes på Solstads fartøy.

skjermsparere_verdikonsept_Solstad

T-skjorter til ansatte

Av alle de ulike måtene vi presenterte Solstads verdikonsept på, er det kanskje dette som er det mest synlige. De ansatte i Solstad har på seg t-skjortene hver dag, og de ser hverandre gå rundt med verdiene på ryggen. Det er en veldig effektiv forlenging av et godt verdikonsept.

tskjorter_verdikonsept_solstad

Involverte fra skarpsinn

Del dette prosjektet