Syngenta - Annonsekampanje

Syngenta er et av verdens ledende selskaper innenfor sitt område, med over 28 000 ansatte i 90 land som har som mål å få ut potensialet i plantevekster. Syngenta ba oss utforme en kampanje for deres lansering på det svenske markedet.

Innsikt

Banemestere og greenkeepere over hele verden bruker Syngenta sine produkter for å skape et best mulig spilleunderlag for utøvere som golf- og fotballspillere. Syngenta har laget en nettside spesielt for greenkeepere: Greencast. Da de lanserte den svenske utgaven av Greencast, fikk Skarpsinn i oppdrag å lage en kampanje rundt dette. Fra før av har en del greenkeepere brukt den engelske utgaven av siden, men svenske greenkeepere jobber ut i fra andre vilkår enn sine svenske kolleger, og har ikke nødvendigvis bruk for den samme informasjonen til samme tid. De snakket ikke samme språk, på flere måter.

Kampanje

At Greencast nå kommer på svensk, gjør at Syngenta snakker samme språk som sine kunder. Det gjør naturligvis kommunikasjonen en hel del enklere, samtidig får svenske greenkeepere mer informasjon de har bruk for, til riktig tid. Naturlig nok heiser den svenske greenkeeperen det svenske flagget ved et av hullene på banen hans.

_Mockup_Syngenta

Vi laget også mobilbannere for kampanjen. Målet var å få svenske greenkeepere til å registrere seg på nettsiden greencast.se, Syngentas nettportal for greenkeepere i Sverige. Fra før av har de tilsvarende sider i flere andre land.

syngenta mobil

Involverte fra skarpsinn

Involverte freelancere

Involverte fra kunde

Del dette prosjektet