Ysst HMS - Identitetsprosess

HMS-Senteret Bømlo ønsket en ny, oppdatert profil. Samtidig var de åpne for grundigere merkevarebygging, blant annet i form av endring av navn.

INNSIKT

HMS-Senteret Bømlo ligger på Bømlo, i havgapet ut mot Nordsjøen, helt ytterst langs kysten. De leverer tjenester til bedrifter i Sunnhordland, er lokale, og har fokus på menneskers behov og ønsker. De jobber for at trivsel og forbedring skal komme innenfra. Denne innsikten la grunnlaget for den kreative idéen bak merkevaren Ysst.

VERDIER

Sammen med Ysst utformet vi et sett med verdier for bedriften, og vi hjalp til med merkevarestrategi. I en identitetsprosess er et verdisett viktige fordi disse skal ligge til grunn for deres arbeid, og lede de ansatte i samme retning.

Raus: Ysst HMS stiller opp for kundane sine og bryr seg!
Me har fokus på helsa til den enkelte og eit ønske om å skapa trivsel og motivasjon i di verksemd.

Heil: Ysst HMS arbeider tverrfagleg og i samarbeid med aktuelle instansar for å gje deg og di verksemd trygge tilhøve, og eit best mogleg tilbod på tenestene. Me kartlegg og bidreg til utvikling i heile verksemda, frå innst til ysst!

Humørfylt: Me trur på at ein humørfylt kvardag skaper trivsel og motivasjon på arbeidsplassen! Humor og ein lett tone bryt barrierar og skaper godt samarbeidsklima, både internt i verksemda og ut mot kundar, samarbeidspartnarar og leverandørar.

Navn og logo

Navnet Ysst er et gammelt dialektord fra Bømlo og betyr «det som ligger lengst ute.» Fordi de holder til ute i havgapet, med øyer knyttet sammen med broer, har de assosiert seg med dette. Navnet Ysst HMS vitner om en robust organisasjon som ønsker å tilpasse seg vekslende klima, og som tåler vind og hardt vær.

Symbolet er utviklet unikt for Ysst. Det er lett å kjenne igjen, og skaper mange assosiasjoner som er gunstige for merkevaren. Det er et organisk symbol med forgreninger som går fra innerst til ytterst. Symbolet knytter assosiasjoner med natur og vekst, Det kan ligne på et snøfnugg, en roterende vindmølle eller et tannhjul. Ser du nærmere etter, ser du at symbolet er satt sammen av bokstaven Y, for Ysst.

ysst_logoikon

Pay-off

HMS frå innst til ysst, oppsummerer bedriftens grunntanke: en helhetlig tilnærming til HMS i bedrifter. Ved å ta med pay-off i logoen bygger vi også opp under forståelsen av symbolet.

ysst_slogan

Grafisk oppsummering av merkevaren

ysst_logo
logoinspirasjon

Profileringsartikler

Eksempler på noen av profileringartiklene utviklet i tråd med den nye profilen.

profileringsartikkler
trykksaker

Nettside

Ny nettside ble utviklet ut i fra identitetsprosessen, i tråd med den nye profilen.

nettsiderysst

Utmerkelser

Gullsild: Nominert til beste foto/illustrasjon

Involverte fra skarpsinn

Involverte freelancere

Lenke

Ysst

Del dette prosjektet