Strategisk fundert. Kreativt løst.

Skarpsinn er et kreativt kommunikasjons-, og innovasjonsbyrå bestående av strategiske rådgivere, forretningsutviklere, og prisvinnende kreatører. Vi eksisterer for dem som forstår viktigheten av tydelig og kreativ kommunikasjon, og vet at veien fra varemerke til merkevare må bygge på en gjennomtenkt og langsiktig merkevarestrategi.

Vi jobber med hele verdikjeden fra strategisk retning og intern stolthetsbygging, til innovasjonsprosesser, design, og intern og ekstern markedsføring. Det sikrer en «rød tråd» gjennom hele prosessen, samtidig som det overordnede budskapet blir tydeligere. Vi arbeider etter føgende tre grunnpilarer:

kunnskap_ikon

Kunnskap er råvaren for innsikt og kreativitet. Vi holder oss oppdatert på teknologi, markeds-, design-, og kommunikasjonstrender slik at våre kunder kan fokusere på forretninger.

veiviser_ikon

Grundig forarbeid og god markedforståelse leder til riktige veivalg. Vi kommer med velbegrunnede forslag til overordnet løp og retning før vi sammen definerer den beste veien videre.

nyvinning_ikon

Vi skal levere rådgivning og kreative konsepter som engasjerer og styrker en merkevares kultur, strategi, design og kommunikasjon. Gnisten som setter i gang innovasjonsprosesser innen produkt- og forretningsutvikling.