Gå fra varemerke til merkevare

Strategisk fundert. Kreativt løst.

Skarpsinn er et kommuniksjons-, og innovasjonsbyrå bestående av strategiske kommunikasjonsrådgivere, forretningsutviklere, og prisvinnende kreatører. Vi eksisterer for dem som forstår viktigheten av sterk, tydelig og kreativ kommunikasjon, men vet at veien fra varemerke til merkevare først og fremst bygger på en gjennomtenkt og langsiktig merkevarestrategi.

Vi jobber med hele verdikjeden fra strategisk retning og intern stolthetsbygging, til innovasjonsprosesser, og intern og ekstern markedsføring. Det forsikrer en «rød tråd» gjennom hele prosessen, samtidig som det overordnede budskapet blir tydeligere. Vårt arbeid er basert på tre grunnpilarer:

 

kunnskap_ikon

Vi samler på kunnskap, selve råvaren for innsikt og kreativitet. Vi lærer av hvert prosjekt og hver kunde vi jobber med. Vi holder oss oppdatert, og deler vår kunnskap med glede.

nyvinning_ikon

Det er vår oppgave å skape idéer som fører til varig forbedring av en merkevares kultur, strategi og kommunikasjon. Vi vil være gnisten som setter i gang innovasjonsprosesser innen produkt- og forretningsutvikling.

veiviser_ikon

Grundig bakgrunnsarbeid og fagkunnskap gjør at vi med selvsikkerhet kan vise våre kunder hvilken vei som er best å gå. Det er opp til kunden å bestemme om den veien skal følges.